Ondertekening gedragscode

Gisteren tekende het Utrechtsch Studenten Corps samen met 48 andere studentengezelligheidsverenigingen en in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen de eerste Nationale Gedragscode voor studentenverenigingen. Minister Dijkgraaf en regeringscommissaris Mariëtte Hamer waren hierbij ook aanwezig.

Het is een mooie stap om met alle studentengezelligheidsverenigingen tot een gezamenlijke gedragscode te komen. Dit tekent de prioriteit die binnen onze, en andere verenigingen wordt gegeven aan onderwerpen als middelengebruik, mentale gezondheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet slechts als reactie op een incident, maar vanuit een intrinsieke motivatie om een veilige en fijne studententijd voor iedereen, binnen en buiten de vereniging, te garanderen.

Het Utrechtsch Studenten Corps is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze gedragscode en geeft hier inmiddels actief invulling aan, aansluitend op expertise van Gelijkspel, Waar Trek Jij De Lijn? en het studentenpact Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Recente voorbeelden hiervan zijn de welzijnsweek waar meer dan 600 leden aanwezig waren, het organiseren van drukbezochte bijeenkomsten om de sfeer in verbanden buiten de sociëteit te verbeteren en het updaten en laten ondertekenen van de gedragscode voor huizen.

Uiteraard moet een gedragscode actief in leven worden gehouden. De ondertekening zien wij slechts als het startschot om komende tijd actief aan de slag te gaan met de implementatie. Naast bovenstaande voorbeelden, vindt u hier meer over deze stappen: Utrechtsch Studenten Corps - Nieuws (usc.nl).

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen