Gezelschappen

Utrechtsch Studenten Scherm- en Gymnastiekgezelschap Olympia
Het U.S.S. & G.G. Olympia is opgericht in 1840 en is daarmee het oudste gezelschap van het Utrechtsch Studenten Corps. Het gezelschap biedt leden de kans om de boks-, dart- en schermsport te beoefenen. Zo organiseert Olympia de ‘Sterkste-man-van-de-Kroeg’-wedstrijd, darttoernooien (waaronder de PHRMBassy) en een Boksgala voor 1.500 toeschouwers op externe locatie, zie de volgende link: https://www.instagram.com/boksbalusc2020/

De zinspreuk luidt: Corpus Robustum Viri Ornamentum (een robuust lichaam is een sieraad van de man)

Olympiaa_xx184A7284.jpg
U.S.S.&G.G. Olypmia


Weerbaarheid.jpg
De Weerbaarheid

Koninklijke Utrechtsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel
De in 1866 opgerichte K.U.S.V.t.V.O.i.d.W., kortweg ‘de Weerbaarheid’, is de opvolger van de Kompagnie Vrijwillige Jagers der Utrechtsche Hogeschool, die in 1830 tijdens de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen optrok. Sinds 1938 draagt het gezelschap het predicaat Koninklijk. Het is nog steeds een officieel onderdeel van de Koninklijke Landmacht. De leden van de Weerbaarheid doen regelmatig mee aan schietwedstrijden en gaan met militaire oefeningen mee als oefenvijand. Ook staat de K.U.S.V.t.V.O.i.d.W. bij Prinsjesdag in de erewacht op het Binnenhof, en geven de leden van de Weerbaarheid acte de présence bij officiële gelegenheden zoals Koningsdag en andere koninklijke, ceremoniële aangelegenheden.


Koninklijk Utrechtsche Studenten Toneel
Sinds 1879 kunnen leden van het USC toneelspelen bij het Utrechtsch Studenten Tooneel, sinds 1979 Koninklijk Utrechtsch Studenten Tooneel (Kon.UST). Jaarlijks organiseert dit gezelschap onder andere het Groenentooneel, een cabaretfestival, een groot toneelstuk in de Stadsschouwburg Utrecht (met na afloop het Tooneelbal, het jaarlijkse bal van het USC), en een eenakterfestival. Eens per vijf jaar wordt, ter ere van het USC-lustrum, de Honorairentravestie opgevoerd: een grote, door een symfonieorkest begeleide toneelproductie, die viermaal in een uitverkochte Stadsschouwburg speelt.

Tooneel.jpg
Tooneel


Sphearinda.jpg
U.S.S.V. Sphaerinda

Utrechtsche Studenten Sport Vereniging ‘Sphaerinda’
U.S.S.V. ‘Sphaerinda’ beoefent sinds de oprichting op 26 april 1882 de tennis-, voetbal-, hockey-, cricket-, en golfsport. Het is mogelijk om via Sphaerinda sportteams te vormen bij verschillende sportclubs. Sphaerinda beschikt over twee eigen tennisbanen gelegen vlak buiten het centrum van Utrecht. Door het jaar heen organiseert Sphaerinda zowel binnen als buiten de Sociëteit vele sportieve activiteiten en toernooien. Het Huizenhockey toernooi op Kampong, het golftoernooi de Pan Cup op U.G.C. ‘De Pan’ en het Jaarclubvoetbal op Sterrenwijk zijn hier voorbeelden van. Als hoogtepunt van het jaar organiseert Sphaerinda sinds 1914 het Sphaerinda Open NRT** tennistoernooi. Dit Nationaal Ranglijsttoernooi trekt jaarlijks vele top-100 spelers aan en is tevens het langslopende tennistoernooi van Nederland. 

Zie hier hun website: http://www.sphaerinda.nl/


D’Algemeene Debating Club
D’ADC is de debatingclub van het USC en organiseert jaarlijks meerdere lezingen met sprekers van (inter)nationale bekendheid, debatcursussen en een Corpscarrièredag. Ook toetsen de leden van D'ADC de kennis van de leden met onder andere een groot dictee en verscheidene pubquizzen.

ADC.jpg
De Algemene Debating Club


Lasker_xx184A7260.jpg
Lasker

Utrechtsche Schaak- en Bridgevereniging ‘Lasker
Lasker beoefent de denksport wekelijks in de voorzaal van de Sociëteit en organiseert regelmatig schaak- en pokertoernooien. Bovendien wordt elk jaar het beruchte Drankschaaktoernooi gehouden.


Utrechtsch Studenten Werkkamp
Sinds 1950 reizen er elke zomer ongeveer 25 leden van het Utrechtsch Studenten Corps af naar Texel om hier de stranden te bewaken. Deze mannen moeten, voordat zij als strandwacht mogen werken, een officieel diploma behalen. Hierna houden zij twee jaar achter elkaar, voor een periode van tien weken, toezicht op de Texelse stranden.

Foto_Texel.jpg
Werkkamp


Bestuursfoto_FPH.jpg
FPH

Utrechtsch Studenten Film- en Fotogezelschap Focus Placet Hic
De FPH legt alles wat er in en rondom de Sociëteit gebeurt vast op de gevoelige plaat. FPH-fotografen kunnen tevens worden ingehuurd om particuliere feesten voor het nageslacht vast te leggen. De FPH beschikt over een donkere kamer in de Sociëteit voor het ontwikkelen van traditionele foto’s. Het meeste werk gaat tegenwoordig via de nieuwste digitale apparatuur. Zie ook www.focusplacethic.com


Utrechtsche Studenten Zeilvereniging 
De Utrechtsche Zeilvereniging is opgericht in 1965 en organiseert in samenwerking met de meisjes van U.V.S.V./N.V.V.S.U. de jaarlijkse zeildag, waarop meer dan zestig boten over de plassen in Loosdrecht varen. Hiernaast helpen zij in de organisatie van het zeilkamp Watervlo en borrelen zij elke woensdag op de Sociëteit.

USZ_xx184A7163.jpg
USZ


USWG_xx184A7312.jpg

Utrechtsch Studenten Wijngezelschap 
Het Utrechtsch Studenten Wijngezelschap is het jongste gezelschap van het Utrechtsch Studenten Corps. Dit gezelschap is heropgericht in 2012 en organiseert maandelijks wijnborrels op de Sociëteit, waarbij leden verschillende wijnen kunnen bestellen. Hiernaast organiseren zij wijnproeverijen en informeren zij leden over verschillende wijnen.