Informatie

​Lotingscriteria

 • Leeftijdsgrens van 21 jaar op 31 augustus 2021 en studiefasegrens 2e jaar in collegejaar 2021-2022 (indien vorig jaar uitgeloot: 3e jaar). Er moet voorkomen worden dat leden maar enkele jaren actief lid zijn. Hierdoor wordt de gezelligheid en continuïteit gewaarborgd. De kans op vijf jaar actief lidmaatschap wordt verhoogd door deze criteria toe te voegen. Immers, hoe later je lid wordt, hoe korter je student blijft.
 • Diversiteit in studies wordt gestimuleerd. Zodra er veel studenten van verschillende studies van zowel Universitaire als HBO-instellingen lid worden, voldoen wij aan ons streven om een divers ledenbestand te hebben. Fraude van studieopgave zal met terugwerkende kracht worden bestraft met het uitschrijven van het lid in het eerste jaar.
 • Utrechtse studenten hebben voorrang op studenten uit andere steden. Het Utrechtsch Studenten Corps staat voor het lidmaatschap van Utrechtse studenten. Deze gaan dus vóór studenten uit andere steden.
 • Inschrijven bij andere verenigingen naast het Utrechtsch Studenten Corps geeft u verlaagde kans op lidmaatschap.
 • Vorig jaar uitgeloot? Dan krijg je dit jaar een verhoogde kans op lidmaatschap.

  Inschrijving Kennismakingstijd Utrechtsch Studenten Corps 2021

Geachte (aankomende) student,

Mooi dat u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van het Utrechtsch Studenten Corps! Middels twee formulieren kunt u zich vanaf vrijdag 13 augustus om 17.00 uur aanmelden voor de Kennismakingstijd 2021.
De Kennismakingstijd voor het jaar 2021 zal dit jaar volledig fysiek plaatsvinden. De inschrijving hiervoor gaat als volgt.

 1. Digitale inschrijving VEREIST

  1. De digitale inschrijving sluit op dinsdag 17 augustus 2021 om 12:00 uur.
  2. Formulier op www.usc.nl invullen (onder het kopje scholieren)
  3. Google formulier invullen: deze zal ook verschijnen op www.usc.nl (onder het kopje scholieren)
  4. Betaling van €250,- voor de gehele Kennismakingstijd: deze zal ook verschijnen op www.usc.nl (onder het kopje scholieren)
   1. (Geld dat niet ter besteding van de Kennismakingstijd 2021 wordt gespendeerd zal worden geretourneerd aan de ingeschrevenen. Indien u wordt uitgeloot wordt het geld uiteraard teruggestort)

Het is van groot belang dat dit formulier met voldoende zorg en genoeg tijd wordt ingevuld op een laptop. Dit is van essentieel belang voor een correcte inschrijving

 1. Fysieke controle en bevestiging inschrijving VEREIST
  1. Dag en tijdstip: zie de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van de formulieren.
  2. De fysieke inschrijving is nodig om uw inschrijving te controleren en te bevestigen. Dit zal op het Janskerkhof bij PHRM of bij Park Transwijk zijn (zie hiervoor de bevestigingsmail na het invoeren van het formulier). Voor deze controle dient u in ieder geval een identiteitsbewijs en een bewijs van inschrijving van de Universiteit of Hogeschool op uw telefoon ingelogd te kunnen laten zien. Deze kunt u vinden door in te loggen op Studielink. Dit zal gecontroleerd worden in combinatie met uw identiteitsbewijs om te bevestigen dat u daadwerkelijk bent ingeschreven. U dient de inschrijving op Studielink bij de fysieke controle op uw telefoon aan te kunnen tonen.


Fraude bij studieopgave zal met terugwerkende kracht worden bestraft met het uitschrijven van het lid in het eerste jaar.

 1. Door het volledige inschrijfformulier in te vullen geeft u toestemming dat uw inschrijving aan een onderwijsinstelling wordt gecontroleerd. Hierbij wordt na de Kennismakingstijd ook gecontroleerd of u daadwerkelijk een machtiging heeft afgegeven voor het collegegeld waardoor uw inschrijving aan de onderwijsinstelling definitief geworden is. 
  1. .Na 31 augustus zal dus gecontroleerd worden of u daadwerkelijk de digitale machtiging heeft afgegeven op Studielink.
   1. Mocht u dit niet hebben gedaan en u bent niet formeel ingeschreven bij een Hogeschool of Universiteit, dan zal u geen lid meer kunnen zijn bij het Utrechtsch Studenten Corps en wordt uw aanmelding ongedaan gemaakt. 
 • Om deel te nemen aan de Kennismakingstijd dient u op 31 augustus 2021 minimaal 18 jaar oud en maximaal 21 jaar te zijn.
 • Om deel te nemen aan de Kennismakingstijd dient u van het mannelijke geslacht te zijn en ingeschreven te staan aan een Universiteit of Hogeschool.
 • Het digitale inschrijvingsformulier op de website sluit op dinsdag 17 augustus 2021 om 12:00 uur. Het Googlevformulier dat u dient in te vullen sluit op dinsdag 17 augustus 2021 om 14:00 uur.
 • De grote, fysieke Kennismakingstijd zal starten op donderdagochtend 19 augustus 2021 om 07.00 uur op PHRM aan 't Janskerkhof.
 • Op woensdagochtend-vroeg 18 augustus 2021 zal worden bepaald óf u bent ingeloot. Hier ontvangt u een bevestigingsmail van.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten op ons Gele Kasteel! Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar abactis@usc.nl

Hoogachtend,

Jasper P.J. de Jong
Utrechtsch Studenten Corps
Senatus Veteranorum
h.t. ab Actis