Informatie

​Lotingscriteria

  • Leeftijdsgrens van 21 jaar op 31 augustus 2021 en studiefasegrens 2e jaar in collegejaar 2021-2022 (indien vorig jaar uitgeloot: 3e jaar). Er moet voorkomen worden dat leden maar enkele jaren actief lid zijn. Hierdoor wordt de gezelligheid en continuïteit gewaarborgd. De kans op vijf jaar actief lidmaatschap wordt verhoogd door deze criteria toe te voegen. Immers, hoe later je lid wordt, hoe korter je student blijft.
  • Diversiteit in studies wordt gestimuleerd. Zodra er veel studenten van verschillende studies van zowel Universitaire als HBO-instellingen lid worden, voldoen wij aan ons streven om een divers ledenbestand te hebben. Fraude van studieopgave zal met terugwerkende kracht worden bestraft met het uitschrijven van het lid in het eerste jaar.
  • Utrechtse studenten hebben voorrang op studenten uit andere steden. Het Utrechtsch Studenten Corps staat voor het lidmaatschap van Utrechtse studenten. Deze gaan dus vóór studenten uit andere steden.
  • Vorig jaar uitgeloot? Dan krijg je het jaar daarna een verhoogde kans op lidmaatschap.