Informatie

​Lotingscriteria

 • Leeftijdsgrens van 21 jaar op 31 augustus 2024 en studiefasegrens 2e jaar in collegejaar 2024-2025 (indien vorig jaar uitgeloot: 3e jaar). Er moet voorkomen worden dat leden maar enkele jaren actief lid zijn. Hierdoor wordt de gezelligheid en continuïteit gewaarborgd. De kans op vijf jaar actief lidmaatschap wordt verhoogd door deze criteria toe te voegen. Immers, hoe later je lid wordt, hoe korter je student blijft.
 • Minimum leeftijd van 18 jaar ten tijde van de aanvang van de Kennismakingstijd. 
 • Diversiteit in studies wordt gestimuleerd. Zodra er veel studenten van verschillende studies van zowel Universitaire als HBO-instellingen lid worden, voldoen wij aan ons streven om een divers ledenbestand te hebben. Fraude van studieopgave zal met terugwerkende kracht worden bestraft met het uitschrijven van het lid in het eerste jaar.
 • Utrechtse studenten hebben voorrang op studenten uit andere steden. Het Utrechtsch Studenten Corps staat voor het lidmaatschap van Utrechtse studenten. Deze gaan dus vóór studenten uit andere steden. Afgelopen jaren was het dan ook zo dat studenten aan een universiteit of hogeschool in een andere stad vrijwel geen kans hadden om ingeloot te worden. 
 • Inschrijven bij andere verenigingen naast het Utrechtsch Studenten Corps geeft u verlaagde kans op lidmaatschap. 
 • Twee studies? De studie met de minste lotingskans wordt als hoofdstudie aangehouden tijdens de loting. Dit om fraude te voorkomen.*
 • Vorig jaar uitgeloot? Dan krijg je dit jaar een verhoogde kans op lidmaatschap.

  Verdere informatie over de inschrijvingen zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

  *Hardheidsclausule: In het geval dat een lid twee studies volgt en de hoofdstudie wordt bepaald op basis van de minste lotingskans, kan er in uitzonderlijke gevallen een aanvraag worden ingediend bij de Senaat voor de keuze van de andere studie als hoofdstudie. Deze aanvraag moet worden onderbouwd met een duidelijke en uitgebreide motivatie waarin wordt uitgelegd waarom de andere studie meer geschikt is als hoofdstudie. De Senaat zal deze aanvraag beoordelen en een beslissing nemen op basis van de individuele omstandigheden. Fraude van studieopgave zal in geen enkel geval worden getolereerd en zal met terugwerkende kracht worden bestraft met het uitschrijven van het lid in het eerste jaar.