Stichting Corps Museum

Het Corpsmuseum van het Utrechtsch Studenten Corps

Het Utrechtsch Studenten Corps kan terugkijken op een lange en rijke geschiedenis. De oudste stukken van de tastbare neerslag van dit verleden zijn van 1736, objecten van de viering van het 100-jarig bestaan van de Universiteit. Die tastbare neerslag werd vanaf 1931 bewaard in een ruimte op de zolder van de sociëteit PHRM: het Corpsmuseum. 

Nadat in de jaren zestig van de vorige eeuw de belangstelling voor het verleden van het Corps sterk was teruggelopen, keerde in de jaren tachtig het tij en nam de belangstelling voor de geschiedenis van het Corps gelukkig weer toe. In 1985 volgde de oprichting van de Stichting Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps; deze stichting werd eigenaar van de gehele collectie. Het Universiteitsmuseum kreeg het feitelijk beheer over een belangrijk deel van de collectie, terwijl het ‘papieren’ archief voor een deel in langdurig bruikleen is overgedragen aan het Utrechts Archief.

De collectie van het Corpsmuseum bestaat uit tienduizenden voorwerpen als vaandels, maskeradekostuums, schilderijen, prenten, almanakken, foto’s, menukaarten en penningen. Dankzij de voortdurende samenwerking met het Universiteitsmuseum kreeg de collectie in de jaren negentig een eigen depot in de binnenstad van Utrecht en werd daardoor eindelijk beter toegankelijk. Ook de aanstelling van de Conservator Studentenleven betekende een belangrijke stap in de richting van professioneel behoud en beheer van de collectie. Inmiddels zijn vele duizenden objecten schoongemaakt, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd.

Met de opening in van de depotruimte van het Universiteitsmuseum op de Uithof kreeg ook de collectie van de Stichting een definitieve bewaarplaats. Er kon verder gegaan worden met inventarisatie, digitalisatie, uitbreiding van de collectie en vanaf 2020 het beheren en ontsluiten van de collectie in een professioneel collectiebeheersysteem.

Het Utrechtsch Studenten Corps is de enige Nederlandse studentenvereniging met een eigen museum.

Proloog

Leden en reünisten zijn trots op de geschiedenis van het USC. Die geschiedenis bepaalt het heden niet, maar inspireert en kleurt het. De bronnen zijn zeer omvangrijk. Klik op onderstaande link om de geschiedenis van het USC te lezen. Opmerkingen zijn welkom via abactis@usc.nl

https://www.usc.nl/vereniging/geschiedenis