Corpshuizen | Investeren

Corpshuizen

Het Utrechtsch Studenten Corps biedt aan vele leden onderdak in de stad Utrecht, verspreid over de ongeveer tachtig verenigingshuizen in de stad. Door de grote ledenaantallen van de afgelopen jaren kan helaas niet iedereen in een huis wonen. Op dit moment biedt het Utrechtsch Studenten Corps aan ongeveer 55% van zijn leden onderdak. Het Gezelschap tot Exploitatie en Realisatie van Utrechtse Corpshuizen (het G.E.R.U.) houdt zich bezig met het opzetten van nieuwe huizen voor onze leden. Door de inspanningen van het G.E.R.U. groeit het aantal huizen met ongeveer vier per jaar. Ook tracht het G.E.R.U. alle leden die geen Corpshuis hebben gevonden onderdak in de stad Utrecht te bieden.

Het G.E.R.U.

Met de hulp van de investeerders, makelaars, studenten en ouders tracht het Gezelschap tot Exploitatie en Realisatie van Utrechtse Corpshuizen huisvesting te bieden aan zoveel mogelijk leden van het Utrechtsch Studenten Corps. Door ten eerste het behoud van de bestaande huizen, ten tweede de realisatie van nieuwe huizen en ten derde het helpen van kamerzoekenden proberen wij dit te bewerkstelligen.

Op deze website is informatie te vinden voor (aankomend) leden van het USC die middels het G.E.R.U. huisvesting willen vinden, mensen die interesse hebben in het investeren in een corpshuis en tot slot ouders.