Aanmeldingsformulier

Indien u geïntereseerd bent om in contact te komen met reünisten van het Utrechtsch Studenten Corps, vraag ik u om het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Contact
Beschrijf zo volledig de werkomgeving/de bedrijfssector waar u op zoek naar bent
Denk aan: werkstudent, student-stagair, etc. En over welke vaardigheden beschik je?