Studie

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht

Het Utrechtsch Studenten Corps heeft een bijzonder goede band met zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht. Deze onderwijsinstellingen verstrekken beurzen en adviezen aan het Utrechtsch Studenten Corps om op deze wijze mede zorg te dragen voor de continuïteit van het USC.

Het Utrechtsch Studenten Corps hamert zeer op het belang van het welslagen van de studie van zijn leden. In tentamenperioden biedt de ruime bibliotheek van Sociëteit PHRM de leden een extra studielocatie. Bovendien worden leden, die hun studie niet op orde hebben niet benaderd voor grote commissies en gezelschappen.
 
​ 

Studiegezelschappen

Bij het Utrechtsch Studenten Corps staat studie hoog in het vaandel. Niet alleen hebben wij een Scholarship Foundation (zie Vereniging --> Studie), maar ook bestaan er verschillende studiegezelschappen. In de zes studiegezelschappen komen leden bijeen om inspirerende lezingen te organiseren en elkaar te ondersteunen in moeilijke onderwerpen van de studie. Op deze manier tracht het Utrechtsch Studenten Corps zijn leden ook op studiegebied te prikkelen en enthousiasmeren. 

Scholarship Foundation

De Scholarship Foundation is een fonds ter ondersteuning van buitenlandse studieprojecten van leden van het Utrechtsch Studenten Corps. De USC Scholarship Foundation is opgericht in 2012 en verstrekt al vanaf het collegejaar 2012-2013 studiebeurzen aan leden van het USC. Elk lid van het USC, van eerste- tot en met vijfdejaars, kan aanspraak maken op een beurs, mits aan alle eisen wordt voldaan en het project uiterlijk in het zesde jaar wordt volbracht. De aanvragen worden behandeld door de Raad van Toewijzing, bestaande uit reünisten van het USC. Hierin nemen onder andere hoogleraren van de verschillende disciplines zitting. De USC Scholarship Foundation is een initiatief, dat wordt gefinancierd door Stichting Reünisten, donaties en sponsoren van het USC. De stichting wordt gesteund door de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.


Contactpersoon:

Mats Vrijaldenhoven
Senatus Veteranorum
Assessor h.t.
E-mail: assessor@usc.nl
Tel: 030 – 23 60 810