Scholarship Foundation

De USC Scholarship Foundation is een fonds ter ondersteuning van buitenlandse studieprojecten van leden van het Utrechtsch Studenten Corps. De USC Scholarship Foundation is opgericht in 2012 en verstrekt al vanaf het collegejaar 2012-2013 studiebeurzen aan leden van het USC. Elk lid van het USC, van eerste- tot en met vijfdejaars, kan een aanvraag doen, mits aan alle eisen wordt voldaan en het project uiterlijk in het zesde jaar wordt volbracht. De aanvragen worden behandeld door de Raad van Toewijzing, bestaande uit reünisten van het USC, waarvan één op dit moment ook hoogleraar is. De USC Scholarship Foundation is een initiatief dat wordt gefinancierd door het Universiteitsfonds van de Universiteit Utrecht. 

Contactpersoon: 

Miles Christenhuis
Senatus Veteranorum
h.t. Assessor
Tel: 030-2360810
E-mail: assessor@usc.nl