Stichting Bouw- en Reparatiefonds

Adres- en bankgegevens:

Janskerkhof 14
3512 BL Utrecht

ING rekening: NL68INGB0000298235
KvK 41186178
RSIN nummer: 8041.03.975
Website: https://phrm-brf.nl/

Onze doelstelling en missie:

Voortgekomen uit de Bouwcommissie die verantwoordelijk was voor de huidige sociëteit PHRM aan het Janskerkhof, houdt de Stichting Bouw- en Reparatiefonds (“de BRF”) zich bezig met het onderhouden, verbeteren en verfraaien van dit rijksmonument. Het bestuur bewaakt het groot onderhoud en het beleid op de lange termijn. Daarnaast adviseert de BRF de Senaat over andere zaken die de sociëteit en andere onroerende zaken en ruimten van het USC aangaan, zoals de Woo, de Kathmandu en Ultra Trajectum. Uiteraard werken we namens de reünisten voortdurend aan de instandhouding en verfraaiing van alles wat onze Sociëteit architectonisch en bouwkundig zo kenmerkt. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de georganiseerde projecten, dan kunt u deze website bezoeken: WEBSITE BRF. 

Bestuur Stichting Bouw- en Reparatiefonds van het Utrechtsch Studenten Corps, februari 2020:

W.E.R. Vervaet, voorzitter
A.I.L Boomsma MSc, secretaris
drs. S.D.H. Lok MBA, penningmeester
ing. B. Arends, comm. Techniek & Installaties
A.G. van Schie, comm. Verfraaiing
drs. B.C.M. Lubbers MBA, comm. Horeca
N.M.A. Swinkels, lid q.q., e.t. Aedilis Internus
L.J.W. van Bodegom, lid q.q., h.t. Aedilis Internus
C.C. van Turnhout, lid q.q., h.t. Rector

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar activiteiten.


Meer informatie over huidige projecten en mogelijkheden voor schenking:

Thom van Gent
Senatus Veteranorum
h.t. Aedilis Internus
Tel: 030-2360804
​E-mail: aedilis@usc.nl