Stichting Reünisten

Dankzij de steun van de reünisten van het Utrechtsch Studenten Corps is het voor het bestuur van de Stichting Reünisten mogelijk om jaarlijks in het oog springende projecten te realiseren. Diverse projecten krijgen de noodzakelijke aandacht.

Voorbeelden zijn de reünistendassen, de litho van de Sociëteit, de ReünistenVox, de website, een betere structurering van de Gargantua-gezelschappen, vernieuwing van het Corpsvaandel en een grootscheepse renovatie van de keuken voor betere diner-faciliteiten.

Contactpersoon:

Sebastiaan Bonapart
Senatus Veteranorum
h.t ab Actis
Tel: 030-2360802
E-mail: abactis@usc.nl