Informatie reünistlidmaatschap

DOET U OOK MEE? 

De Maskerade Commissie zet zich al enkele maanden in voor de voorbereiding en uitvoering van het Lustrum 2021. Het belooft een mooie partij te worden, maar het is ook een reden om u op te roepen om financiële steun te bieden. Heeft u een goede tijd gehad in Utrecht? Dan is dit bericht voor u persoonlijk.

Behoud het goede
Het Utrechtsch Studenten Corps staat er goed voor. Dit bleek ook uit een aantal informele overleggen dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden met bestuurders van de oud-ledenverenigingen van een aantal corpora uit andere steden. Het USC heeft veel om te koesteren: de band met de stad is uitstekend. De mogelijkheden om activiteiten te ontplooien op en rond PHRM zijn onverminderd groot en het kroegbezoek floreert. Het is geen wonder: de participatie van leden in het verenigingsleven is hoog en de aanwas van nieuwe leden is de laatste jaren exceptioneel goed. En, niet in de laatste plaats: er zijn geen misstanden zoals die zich helaas in andere steden hebben voorgedaan. Met deze cultuur mogen wij ons gelukkig prijzen. Komt u alstublieft regelmatig terug naar het Janskerkhof en geniet mee.

Wij hebben u nodig
Toch is er niet op alle fronten reden voor zelffelicitatie. Integendeel, want de bijdragen vanuit reünisten zijn simpelweg veel te mager. Met alle respect voor degenen onder u die wel doneren: in een aantal andere steden wordt een actief legatenbeleid gevoerd, steunen de bedrijven van ondernemende reünisten de huidige generatie studenten stelselmatig en heeft ten minste  een kwart van de duizenden oud-leden een automatische overschrijving van minimaal zo’n 30 euro per jaar. Dat zorgt voor een buffer bij mindere tijden en voor de broodnodige bron van extra inkomsten tijdens lustra. Zo wordt de zittende generatie studenten geholpen. En dat laatste is misschien wel het belangrijkst. Want mijne heren, het kan toch niet zo zijn dat de kosten voor het USC anno nu alleen door de huidige leden worden opgebracht? Het aantal reünisten onder u dat een automatische overschrijving heeft, is veel te beperkt: het zijn er een paar honderd, op een totaal van meer dan achtduizend reünisten. Dat zou je in een cynische bui beschamend kunnen noemen.

Het reünistlidmaatschap
Vanuit Nederland kijken we wel met jaloezie naar de Amerikaanse giving back culture: uit dankbaarheid worden universiteiten en de studentenverenigingen een leven lang gesteund. In Utrecht wordt wel regelmatig steun aan specifieke projecten gegeven, en dat is prachtig. Maar het doneren via een automatische overschrijving is niet vanzelfsprekend. Vanuit financieel, moreel en praktisch oogpunt is dit geen gezonde situatie. Het USC is een vereniging die alleen kan floreren als de steun vanuit zoveel mogelijk reünisten zo stevig mogelijk is. Met andere woorden: ook uw bijdrage is hard nodig. Als u jaarlijks ten minste 20 euro doneert wordt u reünistlid en ontvangt u ook volgend jaar de mailings en Reünistenvox.

Wij zijn ons terdege bewust dat het reünistenlidmaatschap valt of staat bij goede administratie. Daarom investeert de Stichting Reünisten samen met de ab Actis dit jaar in het bijwerken, digitaliseren en automatiseren van het reünistenbestand en ook de website is klaargemaakt voor de toekomst.

Registreer u als reünistlid op de gloednieuwe website www.usc.nl. Een sterk reünistennetwerk koestert niet alleen het verleden, maar investeert ook in de toekomst. Doe mee om de basis te leggen voor een gezonde toekomst.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Stichting Reünisten van het Utrechtsch Studenten Corps