Het fotoproject

Het Fotoproject

Wist u dat het USC een collectie van 25.000 foto's bezit die teruggaat tot 1860?
Het Utrechtsch Studenten Corps bezit naast honderden historische objecten een unieke verzameling van beeldmateriaal die de ontwikkeling van 160 jaar studentenleven in al zijn facetten schitterend weergeeft. De collectie van 25.000 foto’s waarvan 4.500 uit de 19e eeuw geeft inzicht in de activiteiten van de studenten gedurende de afgelopen eeuw, hun vertier, het verenigingsleven en de verhouding met de Universiteit en de stad. Qua omvang, kwaliteit en historisch perspectief is de collectie uniek in zijn soort. Geen enkele universiteitsstad in Nederland heeft een dergelijke collectie.

Deze uitzonderlijke collectie moet uiteraard de tand des tijds kunnen doorstaan en toegankelijk worden gemaakt voor belangstellenden. Vandaar dat Stichting Corpsmuseum en Archieven het Fotoproject is gestart.

Het Fotoproject
Het Fotoproject project kent vier fasen. De eerste fase is de digitalisering en beschrijving van de foto's; een groot deel daarvan bestaat uit glasnegatieven en is dus nauwelijks te gebruiken. De digitalisering is na de nodige inspanning van conservator en Erelid Jeroen Jekel inmiddels voltooid. De tweede fase is het digitaal ontsluiten van deze foto's op een online platform. Op deze manier zijn de foto's toegankelijk voor eenieder; de huidige generatie studenten, toekomstige generaties, belangstellenden, wetenschappelijk onderzoekers, alumni van de universiteit en de universiteit zelf. Ook fase twee is in zijn laatste stadium aangekomen.

De derde fase bestaat uit een tentoonstelling van het Fotoproject. In 2021 organiseert de Stichting tezamen met de Universiteit Utrecht, het Universiteitsmuseum en het Utrechts Archief een grote expositie in Utrecht van al het unieke beeldmateriaal vanaf 1860 dat in haar bezit is. De vierde en laatste fase bestaat vervolgens uit het uitbrengen van een gedenkboek met de beschrijvingen van de belangrijkste foto's.

Een kleine donatie voor een grote collectie!
Met het totale project van digitaliseren tot tentoonstellen en publicatie is een grote investering gemoeid. De Stichting gaat daarvoor verschillende fondsen aanschrijven. Deze fondsen zullen echter alleen bereid zijn te geven indien het USC zelf ook een significant bedrag bijdraagt. Ook voor dit project is hulp van reünisten zoals u onontbeerlijk. Wij hopen om €20.000,- uit de kring van loyale reünisten bijeen te brengen.

De Stichting is een culturele ANBI en uw gift is daarom voor 125% aftrekbaar van de belasting onder de daarvoor geldende voorwaarden van de Belastingdienst waar wij u graag nader over informeren. Donateurs die €160,- of meer bijdragen zullen in de fotopublicatie worden vermeld en worden uitgenodigd voor een besloten preview van de expositie tezamen met vertegenwoordigers van de stad en de Universiteit. Steun ons daarom met uw bijdrage op rekening NL 98 ABNA 0555 6060 66 van de Stichting Corpsmuseum & Archieven o.v.v. “160 jaar USC fotografie’’.

Meer informatie?
In het artikel uit de afgelopen Reünistenvox, op de website van Stichting Corpsmuseum en op de website van de Universiteit Utrecht is meer te lezen over dit bijzondere project. Daarnaast zijn wij uiteraard graag bereid meer informatie te geven indien u dat wenst. U kunt hiervoor een mail sturen naar de ab Actis Senatus Veteranorum (abactis@usc.nl) of bellen naar 030-2360802.

Bijland.PNG
Gijselaar.PNG
Kfhein_fonds.PNG
Prins_Bernard.PNG
Ridderschap.PNG
Thukowfonds.PNG
UU.PNG
vfonds.PNG