Maatregelen n.a.v. beschamende actie: verantwoordelijken geschorst

Donderdag 14 maart is een smakeloze PowerPointpresentatie rondgegaan via sociale media, waarin leden van de UVSV door enkele leden van USC worden besproken op basis van hun uiterlijk. Het USC neemt uitdrukkelijk afstand van deze weerzinwekkende actie. Vanzelfsprekend is de grootste prioriteit het goed opvangen van de slachtoffers, waarover nauw contact met het bestuur van de UVSV is.

Daarnaast is er direct melding gedaan bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht. Op hetzelfde moment is aan alle leden gecommuniceerd dat deze actie volstrekt haaks staat op alles waar het USC voor staat. De verantwoordelijken zijn per direct voor onbepaalde tijd geschorst en aan hen is de deelname aan de geplande Lustrumskireis van de UVSV ontzegd. Zodra wij een beter beeld hebben over de situatie en over wie welke rol heeft gespeeld, kunnen wij tot een definitieve straf komen. Er mag geen twijfel over bestaan dat dit een zware straf zal zijn, gezien het leed dat de betrokken vrouwen is aangedaan.

Deze actie is onverenigbaar met de cultuurverbetering die de afgelopen jaren is ingezet binnen het USC. Er wordt veel aandacht besteed aan seksueel welzijn en seksuele veiligheid, zoals de Ben-je-oké campagne die wordt gevoerd in de Woolloomooloo en door middel van verschillende workshops die door het jaar heen aan onze studentenhuizen en leden worden aangeboden. Enkele workshops hiervan worden gegeven in samenwerking met de UVSV. Het is, gelet op deze stappen, des te schokkender voor ons dat een presentatie van deze strekking binnen het USC is gemaakt.

Hoewel wij reeds veel stappen in de goede richting hebben gezet, laat dit exces zien dat wij als vereniging absoluut nog niet zijn waar wij willen zijn. Er zijn dus duidelijk meer maatregelen vereist om ervoor te zorgen dat dit soort acties en denkwijzen volledig verdwijnen van onze vereniging. De sociëteit zal in ieder geval tot en met 31 maart gesloten zijn voor reguliere activiteiten, zodat leden hier bijeen kunnen komen om samen extra stappen in de goede richting te zetten. 

Bovenal wensen wij alle slachtoffers veel sterkte. Wij zullen gepaste maatregelen nemen en relevante informatie hierover delen zodra wij deze hebben. Uiteraard bieden wij aan ieder lid van de UVSV en USC de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met de Senaat.

Rector et Senatus Veteranorum.