Update: UIT-week en Kennismakingstijd 2020

Update: UIT-week en Kennismakingstijd 2020

De afgelopen dagen is intensief overleg geweest tussen verschillende studentenorganisaties, de burgemeester, de Veiligheidsraad Regio Utrecht en de Adviescommissie Introductietijd van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht waarin de belangen van de UIT-week en Kennismakingstijd zijn afgewogen tegen een corona-vrije introductieperiode. Het Utrechtsch Studenten Corps tracht, in lijn met het beleid van bovengenoemde instanties (officieel persbericht), ook in de periode voorafgaand aan de Kennismakingstijd de kans op besmettingen te minimaliseren. Derhalve is het volgende besloten:

  • Alle  fysieke activiteiten op het Janskerkhof, in de Sociëteit en in de Woolloomooloo zullen geen doorgang vinden.

  • Het logeerplan tijdens de Utrechtse Introductiedagen, waarbij elk jaar (aankomende) studenten kunnen logeren in en kennismaken met een studentenhuis van het USC, is geannuleerd.

  • Alle leden van het USC en (aankomende) studenten die zich hebben ingeschreven voor het logeerplan zijn geïnformeerd over het verbod op de organisatie van activiteiten (in welke vorm dan ook) voor/met (aankomende) studenten in de periode voorafgaand aan en tijdens de Kennismakingstijd.

  • Tevens zijn alle leden geïnformeerd over het verbod op huisfeesten, zoals bedoeld in bovengenoemd persbericht, in welke vorm dan ook voor of tijdens de Kennismakingstijd. Het bestuur van de UVSV zal hetzelfde beleid hanteren.

Voor het Utrechtsch Studenten Corps is het van groot belang dat er een nieuw jaar kan worden verwelkomd: de eerstejaars zijn de toekomst van onze vereniging. Tegelijkertijd begint dat met een Kennismakingstijd, waarbinnen alle maatregelen zijn getroffen om te gaan voor de optimale veiligheid in verband met corona en mogelijk besmettingsgevaar. In gezamenlijk overleg met alle bovengenoemde instanties is besloten dat, met in achtneming van de uitgebreide en goedgekeurde veiligheidsprotocollen, de Kennismakingstijd in aangepaste vorm door kan gaan. Met deze veiligheidsprotocollen wordt tijdens de Kennismakingstijd een omgeving gecreëerd die voor alle betrokkenen verantwoord is.

Rector et Senatus Veteranorum