Veranderingstraject en maatregelen

Graag brengen wij u op de hoogte van de nieuwe maatregelen naar aanleiding van de verwerpelijke presentatie van 14 maart.

Veranderingstraject

Wij zijn ons bewust van een huizencultuur waarin door groepsdruk, vooral op eerstejaars, soms grensoverschrijdende zaken gebeuren die niet horen bij de normen en waarden van het USC. U kunt ervan op aan dat het USC keihard gaat werken om deze problemen bij de bron aan te pakken. Samen met experts ontwerpen wij een programma dat wij jaar-op-jaar kunnen herhalen en waarin vrouwonvriendelijkheid en te sterke groepsdruk centraal staan, zodat respectvolle omgangsvormen verankerd worden in het DNA van onze huizen en vereniging. In dit programma gaan wij met elkaar in gesprek en krijgt ieder huis een actieve rol. Het traject zal gemonitord worden door een externe begeleidingscommissie met ervaren vrouwen en mannen die in meerderheid geen lid zijn geweest van het USC, om zo een onbevangen externe blik op de plannen en uitvoering te werpen.

Maatregelen

Het OM doet strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak, maar als USC hebben wij uiteraard onze eigen verantwoordelijkheid om gepaste maatregelen te treffen. Kort na 14 maart zijn de betrokkenen aanvankelijk voor onbepaalde tijd geschorst en hebben zij verklaringen afgelegd. De Senaat en een commissie waren, met het oog op zorgvuldigheid en objectiviteit, verantwoordelijk voor verschillende aspecten van de definitieve sanctionering. Beide hebben betrokkenen gesproken en externe expertise ingeschakeld, om zo tot doeltreffende en proportionele maatregelen te komen. Doeltreffendheid ziet hier niet alleen op vergelding en afschrikking, maar ook op herstel en preventie.

De verantwoordelijken zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de definitieve maatregelen. Die variëren door verschillen in betrokkenheid, en hebben een maximale reikwijdte van 1,5 jaar. Een sanctie van 1,5 jaar is binnen het USC ongebruikelijk lang, en is de afgelopen jaren niet voorgekomen. Dit geeft een duidelijk signaal over onze intolerantie voor dit grensoverschrijdende gedrag.

Daarnaast maken de betrokken leden excuses aan de slachtoffers indien gewenst. Tot slot gaan zij een actieve rol spelen in het traject ter verbetering van de (huizen)cultuur. Niet enkel de eerstejaars, maar ook hun oudere huisgenoten en hun huis als collectief worden in de schorsing betrokken.

Er is niet gekozen voor royement van de betrokken eerstejaars omdat wij dat, na ruime consultaties met deskundigen, niet proportioneel vinden. De redenen daarvoor zijn: dat dit de eerste overtreding van deze jonge mensen is; dat zij niet alleen, maar ook hun oudere huisgenoten een verantwoordelijkheid hadden; dat zij niet zelf de presentatie in het publieke domein hebben gebracht en daar ook niet de intentie toe hadden, wie dat wel heeft gedaan is vooralsnog onbekend; dat zij al vergaande consequenties van hun actie ondervinden door bedreigingen en sociaal isolement; en dat zij ook strafrechtelijk worden vervolgd. Daarnaast wil het USC een vereniging zijn, waar je de kans krijgt om te leren van je fouten: wij kiezen voor de combinatie van lange schorsing en educatie, in plaats van eliminatie.  

Het USC betreurt de walgelijke presentatie ten zeerste. In de eerste plaats natuurlijk jegens de slachtoffers, maar ook jegens alle andere leden van de UVSV en de gehele Utrechtse studentengemeenschap. Wij grijpen dit incident aan om ervoor te zorgen dat respectvolle omgangsvormen vanzelfsprekend zijn. Graag kijken wij vanaf nu samen vooruit.

Rector et Senatus Veteranorum

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen