Excuses, maatregelen en cultuurverbetering binnen de huizen

Naar aanleiding van de weerzinwekkende presentatie van 14 maart, brengen wij u hierbij op de hoogte van onze stappen tot nu toe, en onze plannen voor de toekomst.

Excuses

Wij beseffen dat het leed voor de getroffen vrouwen groot is en leven met hen mee. In een poging recht te doen aan dit leed, is het op zijn minst van belang dat er op gepaste wijze excuses worden gemaakt. Hierbij zijn de wensen van de betrokken vrouwen leidend. Samen met het bestuur van de UVSV brengen wij die wensen in kaart, waarna wij zullen aandringen op correcte excuses aan de slachtoffers, het liefst in persoon en waar gewenst onder begeleiding. Daarnaast bieden de verantwoordelijken bij dezen ook hun oprechte excuses aan alle studenten in Utrecht aan.

Maatregelen

Het maken van deze presentatie heeft zich in een beperkt aantal studentenhuizen afgespeeld. Het USC heeft onmiddellijk en ondubbelzinnig afstand genomen van deze actie, die indruist tegen alle normen en waarden van onze vereniging. In het belang van de slachtoffers was het cruciaal om direct en gepast te handelen. Alle mogelijke betrokkenen zijn dan ook per direct voor onbepaalde tijd geschorst. Dit is aan alle leden gecommuniceerd. Ook hebben wij direct de Universiteit, de Hogeschool en de gemeente op de hoogte gebracht, waarmee wij nu constructieve gesprekken voeren.

Vanwege de ernst van de situatie, het grote leed van de slachtoffers, de complexiteit van de zaak en om de schijn van partijdigheid te voorkomen, hebben wij een commissie ingeschakeld die zich ook over de situatie ontfermt. De uiteindelijke sanctie zal breder zijn dan schorsen alleen.

De afgelopen jaren is bij het USC veel aandacht besteed aan mentaal welzijn en seksuele veiligheid, zoals met de ‘Ben je oké’-campagne en door veel verschillende workshops, alsook een gemoderniseerde kennismakingstijd met veel aandacht voor deze onderwerpen, vaak in samenwerking met de UVSV.

Het is daarom onbegrijpelijk dat deze presentatie dan toch binnen USC-huizen is ontstaan. Sanctionering is noodzakelijk en zal volgen. Net zo belangrijk is het dat ieder individu zich in de toekomst houdt aan de gezamenlijke normen en waarden van het USC, en dat deze situatie zich dus nooit meer kan voordoen. De verantwoordelijken zullen dan ook een rol gaan spelen in het programma ter verbetering van de cultuur binnen huizen, waarmee wij inmiddels van start zijn gegaan. Ook in de kennismakingstijd zullen de verantwoordelijken op gepaste wijze reflecteren op deze situatie. Tevens wordt op een aantal vlakken gericht steun gezocht van externe experts.

Cultuurverbetering binnen de huizen

Wij zijn als vereniging intensief bezig om de cultuur binnen onze verenigingshuizen te verbeteren. Hieraan geven wij ook de komende tijd de allerhoogste prioriteit. Daarom zijn wij direct gestart met het opstellen van een plan, in samenwerking met de Universiteit.

Als eerste stap hebben wij de sociëteit een tijd gesloten voor reguliere activiteiten om tijdens twee huizenconventen met behulp van enkele sprekers in gesprek te gaan met elkaar over de (aanspreek)cultuur in huizen. Een strafrechtadvocaat benadrukte de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag op slachtoffers. Een oud-lid sprak over het belang van normen, waarden en collectieve verantwoordelijkheid in huizen. Verder behandelde een ontwikkelingspsycholoog de groepsdruk in gesloten kringen en hoe dit individuen kan bewegen tot vertonen van gedrag dat zij normaal niet zouden vertonen.

Aansluitend zijn op deze avonden alle 350+ aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan in kleinere groepen, onder begeleiding van een gespreksleider. Ter afsluiting van de week is ieder verenigingshuis op vrijdag naar de sociëteit gekomen om een hernieuwde gedragscode te ondertekenen. Deze gedragscode wordt sinds 2021 ondertekend door, en opgehangen in, nieuwe verenigingshuizen. De code is nu aangescherpt op het punt van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en aanspreekcultuur en hangt inmiddels in de huiskamer van alle 94 verenigingshuizen.  

De huizenconventen en de gedragscode zijn slechts het startschot van een cultuurverbetering in de huizen. Wij gaan in gesprek met experts om een structureel, langjarig verbeteringsprogramma in gang te zetten waarin ieder huis een actieve en intensieve rol krijgt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier samen bouwen aan een gezond USC waar we allemaal, binnen en buiten onze vereniging, trots op kunnen zijn.
 

Rector et Senatus Veteranorum