Update beleid coronavirus - sluiting Sociëteit en Woolloomooloo tot nader order

Momenteel zijn er 69 besmettingen met het coronavirus in de regio Utrecht bekend. Wij hebben nauw contact met het RIVM en de GGD en stemmen ons beleid in overleg met hen af. Hierbij geven wij advies en een update over ons huidige beleid.

Het advies is als volgt:

- Wanneer u koorts (>38 graden) hebt in combinatie met hoesten of kortademigheid en in een RIVM risicogebied (https://www.rivm.nl/coronavirus) bent geweest, dient u contact op te nemen met de huisarts en dit meteen te melden via rector@usc.nl. Bij klachten dient u zo veel mogelijk sociale contacten te beperken. Dit kan lastig zijn in een studentenhuis. Overweeg dan om naar uw ouders te gaan waar het mogelijk makkelijker te organiseren is om sociaal contact te beperken. Dit is nodig om besmettingskansen van andere studenten te verminderen en zo snelle verspreiding te voorkomen.

- Persoonlijke hygiëne:

  • Was regelmatig uw handen met voldoende water en zeep. Doe dit in ieder geval na wc-bezoek, voor de maaltijd en na het aanraken van gebruiksvoorwerpen in de publieke ruimte;
  • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan;
  • Nies en hoest in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek;
  • Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg;
  • Pas daarna goede handhygiëne toe; en
  • Schud geen handen.

- Houd de adviezen en berichtgeving van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) en de GGD regio Utrecht (https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html) in de gaten. 

Overwegingen beleid:

- De GGD regio Utrecht heeft ons het volgende geadviseerd:

Momenteel geldt er vanuit de GGDrU geen algemeen advies voor het afgelasten van evenementen en activiteiten. We benadrukken het belang van hygiënische maatregelen die worden gegeven door het RIVM voor bezoekers van evenementen met veel mensen (https://www.rivm.nl/coronavirus). Elke organisatie kan zelf besluiten tot het afgelasten of uitstellen van activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen.

- Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend onder leden of personeel (wel meldingen van klachten, maar dat bleek tot noch toe geen coronavirus te zijn). Echter, het daadwerkelijke aantal ligt hoogstwaarschijnlijk hoger dan wij kunnen zeggen. Bovendien is het aantal besmettingen in Utrecht toegenomen en heeft een HU-student (niet-lid) het coronavirus. U kunt het virus bij u dragen zonder er weet van te hebben. Als iemand onverhoopt is besmet en zich op de Sociëteit of in de Woolloomooloo bevindt, zal hij of zij een grote groep studenten onvermijdelijk besmetten. Het ligt niet voor de hand om grote groepen studenten te laten samenkomen.

- De Woolloomooloo is open voor alle studenten uit Nederland en ook op de Sociëteit komen veel verschillende groepen dagelijks samen. De gezondheid gaat boven alles en voorkomen is beter dan genezen.

Het beleid is als volgt:

Aan de hand van het bovenstaande en in overleg met de Raad van Advies en de Financiële Adviescommissie hebben wij besloten om zowel de Sociëteit als de Woolloomooloo te sluiten tot nader order.

- De komende week zullen wij naar leden meer duidelijkheid geven over de eventuele doorgang van alle activiteiten van het USC. Voor vragen kunt u de desbetreffende senatoren berichten.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit een ingrijpende maatregel is, zowel financieel als sociaal. Het is een moeilijk besluit en wij hebben met pijn in het hart dit besluit genomen in het belang van alle leden en de stad Utrecht.

Wij zullen u tijdig informeren als het advies verandert en/of wanneer verdere maatregelen moeten worden genomenIn overleg met alle betrokken partijen zullen wij ernaar streven om zo snel mogelijk, wanneer veilig, de deuren van ons Gele Kasteel en Hare Majesteits Eerste Discobar de Woolloomooloo te heropenen.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen