ANBI Gegevens

ANBI Gegevens

De Stichting Corpsmuseum & Archieven is niet alleen verheugd met donatie van mogelijke collectie stukken, maar ook met een financiële schenking of een legaat in uw testament. Onze Stichting heeft de zogeheten ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen en erfenissen belastingvrij kunnen worden ontvangen. Met uw steun kan de Stichting objecten conserveren en restaureren, maar ook lang gewenste aanvullingen in de collectie verwerven. Uw bijdrage komt goed terecht!

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI Gegevens

Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps
Janskerkhof 14
3512 BL Utrecht

ABN-Amro 55 56 06 066
KvK 41181571
RSIN nummer: 8041.04.104

Onze doelstelling en missie.
In 1985 is de Stichting Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps opgericht; deze stichting werd eigenaar van de gehele collectie van tienduizenden voorwerpen als vaandels, maskeradekostuums, schilderijen, prenten, almanakken, foto’s, menukaarten en penningen. De aanstelling van de Conservator Studentenleven betekende een belangrijke stap in de richting van professioneel behoud en beheer van de collectie. Inmiddels zijn vele duizenden objecten schoongemaakt, geïnventariseerd en waar nodig gerestaureerd. Met de opening in 2005 van de nieuwe depotruimte van het Universiteitsmuseum op de Uithof kreeg ook de collectie van de Stichting een definitieve bewaarplaats. Nu kan verder gegaan worden met inventarisatie en vooral ook de uitbreiding en digitale ontsluiting van de collectie.

Bestuur
Bestuur Stichting Corpsmuseum & Archieven U.S.C., april 2023
​​​​​​​
Drs. C.R. ten Kate, voorzitter
Dr. R.R. Kuijten, vice-voorzitter
D.J. Smits, secretaris en penningmeester
W.J. Hoogsteder, adviseur collectie
Voskuijl: adviseur digitalisering
J.M. Jekel, conservator
R.R.J.L. Snethlage, lid
A.T. Corjanus, lid
D. Dagevos, lid
J. van Laarhoven, lid qq, ab Actis Senatus Veteranorum
Mr. M. Petram, lid q.q. namens de Stichting Reünisten van het U.S.C

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar activiteiten.

Ons beleid
De collectie van de Stichting Corpsmuseum te laten groeien en te ontsluiten voor leden, reünisten van het U.S.C. en overige belangstellenden om daarmee het tastbare verleden van meer dan 200 jaar studentenleven in Utrecht te bewaren. Dit doen wij door bijzondere stukken op veilingen en bij antiquairs te kopen en door middel van schenkingen. Daarnaast kunnen wij dankzij financiële bijdragen van diverse fondsen hoognodige restauraties van objecten laten plaatsvinden. Tevens werken wij nauw samen met het Universiteitsmuseum; onze collectie vormt de collectie “studentenleven” binnen het Universiteitsmuseum Utrecht.

Op corpsmuseum.nl worden de belangrijkste stukken uit de collectie ontsloten voor Reünisten, Leden en belangstellenden. Gedurende de komende jaren zal een groot gedeelte van de collectie publiekelijk zichtbaar worden, gerubriceerd in onderwerpen uit de geschiedenis van het U.S.C. en het vroegere Utrechtse studentenleven.


Downloads
Jaarrekening 2022
ANBI formulier St.Corpsmuseum 6-8.pdf