Stichting Maskerade 2021

Stichting Maskerade 2021

Voor het aankomende lustrum volgend jaar heeft de Maskerade Commissie de ‘Stichting Maskerade 2021’ opgericht, met als doel het voorbereiden en organiseren van culturele, wetenschappelijke, sportieve en overige (feestelijke) manifestaties, ter gelegenheid van de viering van het lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps. Mocht u het beleidsplan willen inzien kunt u contact opnemen met de Penningmeester van de Stichting Maskerade 2021.

 De Maskerade Commissie kijkt uit naar een prachtig en geslaagd lustrum met alle leden!

 

Gegevens Stichting Maskerade 2021:

Statutaire naam: Stichting Maskerade 2021

Statutaire zetel: Utrecht

KvK-nummer: 78395593

RSIN: 861374423

 

Voor contact:

Jacob Lantsheer

Penningmeester Stichting Maskerade 2021

Hugo de Grootstraat 1

3581XR, Utrecht

Fiscus1@lustrumusc.nl

 

Het bestuur van de Stichting:

Michiel van Nederpelt - Voorzitter

Felix Filippini - Secretaris

Jacob Lantsheer - Penningmeester

Philippe Wijs – Lid

Stijn van Breda Vriesman – Lid

Benjamin Lorié – Lid

Feike Lissone – Lid
 

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Vooralsnog zijn er geen activiteiten uitgeoefend.