Corpshuizen

Hier vind u informatie over Corpshuizen van het Utrechtsch Studenten Corps. Dit geeft een inkijkje in het leven binnen een ongemengd ledenhuis, de structuur en het functioneren. 

GERU_LOGO.jpg

Huizencultuur

Het verenigingsleven van het Utrechtsch Studenten Corps wordt voor een belangrijk deel gevormd door je studentenhuis. De vereniging organiseert vele huisactiviteiten en daarbij komen nog de interne aangelegenheden. Hierbij is te denken aan huisdiners, huisweekenden en simpelweg huisavonden. Het leven in een Corpshuis is optimaal genieten van je studentenleven en je maakt in relatief korte tijd de beste vrienden voor het leven.

Structuur & bezetting

Een Corpshuis in Utrecht bestaat uit vijf verschillende lagen van leden (van eerstejaars t/m vijfdejaars). Na vijf jaar woonachtig te zijn geweest in een huis verlaat je het huis en maak je plaats voor een eerstejaars. Zo worden de doorstroom en continuïteit gewaarborgd. Ook zorgt dit gelaagde systeem voor een gezonde mate van controle en een geleidelijke en goede overdracht van de verantwoordelijkheden van de ouderejaars op de jongerejaars.

Elk jaar zoekt een Corpshuis als er een nieuwe lichting leden is nieuwe eerstejaars huisgenoten. Momenteel is het percentage leden wat woonachtig is in een huis ongeveer zestig procent. Dit brengt met zich mee dat er gegarandeerd nieuwe geschikte huisgenoten te vinden zijn door de corpshuizen. Zo is leegstand geen optie.

De keerzijde is dat er een redelijk groot aantal jongens dat in eerste instantie niet in een Corpshuis belandt. Hier beogen wij verandering in te brengen door meer leden het plezier en genot van een corpshuis te bieden.

Functioneren

Een Corpshuis is naast erg gezellig ook nog een zeer effectieve en efficiënte leefomgeving. De sociale controle is groot en door het eenheidsgevoel is de bereidheid om werk en moeite in het huis te stoppen hoog. Dit brengt mee dat er veel aan zelfstandig onderhoud gedaan wordt.

Het goed functioneren van een Corpshuis wordt ook gewaarborgd middels verscheidene functies:

  • Huisoudste. De oudste bewoner van het huis (de vijfdejaars met de hoogste anciënniteit) heeft een leidinggevende taak. Hij ziet erop toe dat alle taken die moeten gebeuren ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
  • Huisfiscus. Deze bewoner beheert de gezamenlijke huis- en huurrekening. Het is verstandig om als huis een aparte rekening aan te maken waar elke bewoner maandelijks een bedrag naar overmaakt. De fiscus zal dan de huur aan de huisbaas in een keer kunnen voldoen. Daarnaast is het goed een huisrekening te hanteren. Hiervan kunnen de huisinkopen gedaan worden of huisactiviteiten worden gefinancierd. De fiscus zorgt ervoor dat deze rekening maandelijks naar behoren wordt aangevuld en dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan.
  • Eerstejaars. De jongste bewoners van het huis zijn verantwoordelijk voor de klusjes die moeten gebeuren, maar niet leuk zijn. Te denken is aan het vuilnis buiten zetten, de deur opendoen, het glas en papier wegbrengen, de kattenbak verschonen enz. Elke bewoner doet deze taken een jaar lang om er vervolgens vier jaar van te profiteren.