Andere huisverbanden

Hier vind u informatie over andere huisverbanden waar je als lid van het Utrechtsch Studenten Corps kan komen te wonen. Dit geeft een inkijkje in het leven binnen een alle andere huisverbanden die de studentenstad rijk is.  

GERU_Logo_2.jpg

Huizencultuur

Het verenigingsleven van het Utrechtsch Studenten Corps wordt voor een belangrijk deel gevormd door je studentenhuis. De vereniging organiseert vele huisactiviteiten en daarbij komen nog de interne aangelegenheden. Hierbij is te denken aan huisdiners, huisweekenden en simpelweg huisavonden. Deze activiteiten zijn logischerwijs niet alleen voor Corpshuizen weggelegd, maar natuurlijk ook voor elk ander huis waarin je als lid van het USC woont.

Structuur & bezetting

Daar waar een Corpshuis vaak een structuur van vijf verschillende jaarlagen bestaat, kan dat bij alle andere huisverbanden enorm verschillen. Onderstaand vind je een overzicht van het soort huisverband en wat dat verband dan zo bijzonder maakt:

  • Gemengd huisverband: een huisverband met leden van twee verschillende verenigingen. Denk aan bijvoorbeeld een huishouden met jongens van zowel het USC als van Veritas.
  • Dubbelgemengd huisverband: een huisverband waarin zowel mannen als vrouwen uit verschillende verenigingen samenwonen. Denk aan bijvoorbeeld een huisverband met jongens én meisjes van zowel het USC als van Unitas.
  • Ledenhuis: een huis met alleen leden van het USC. Een ledenhuis verschilt van een Corpshuis omdat het geen structuur van vijf verschillende jaarlagen heeft. Zo kan een ledenhuis bestaan uit 4 jongens uit het jaar 2016 en 2 jongens uit het jaar 2018.
  • Overig: denk aan een appartement of een studio, waarin je met minder huisbewoners woont dan in een (dubbel-)gemengd of ledenhuis.

Afhankelijk van het huisverband, is het de vraag of het huis op zoek is naar een nieuwe lichting eerstejaars als huisgenoot. Aangezien ruim 60% van de eerstejaars in een Corpshuis belandt, bieden de bovenstaande huizen dus mooie opties die je studentenleven net zo leuk zullen maken.

Functioneren

Een voordeel van de andere huisverbanden betreft dat je vaak in contact komt met leden van andere verenigingen. Dit zorgt ervoor dat je op verschillende plekken mensen kent, waardoor je vaker ook activiteiten en evenementen kan hebben bij andere verenigingen. Dit maakt je studententijd enorm divers.

Het goed functioneren van de bovengenoemde huisverbanden wordt gewaarborgd op zijn eigen manier. Bijna altijd wordt – net zoals bij Corpshuizen – de structuur van huisoudste en huisjongsten gehanteerd. Al hangt het bij een ledenhuis natuurlijk af van de bewoners.