Vergunningen

Onderstaande informatie is afkomstige van de webiste van de Gemeente Utrecht. Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, dan verwijs ik graag door naar hun website: www.utrecht.nl

Gemeente_Utrecht_wapen.png

Benodigde vergunningen voor uw nieuwe investering

Wanneer u wilt investeren in een studentenhuis zijn er volgens de Gemeente Utrecht twee verschillende manieren waarop u kamers kunt verhuren. Via een ouder-kind relatie of door middel van het aanvragen van een omzettings- en omgevingsvergunning, beide zullen hieronder worden uitgelicht.

Ouder-kind

Mocht u een huis willen kopen voor uw studerende kind en medestudenten, dan kunt u een tijdelijke omzettingsvergunning aanvragen. Deze vergunning is voor maximaal 5 jaar geldig en moet worden aangevraagd door een van de ouders. Een andere vereiste is dat uw kind moet studeren aan een onderwijsinstelling die in Utrecht is gevestigd. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt ook de leefbaarheidstoets toegepast (uitgelegd bij voorwaarden omgevingsvergunning).

Omzettings- en omgevingsvergunning

Het verkrijgen van een omzettings- en omgevingsvergunning is wat ingewikkelder, want aan beide vergunningen zitten strenge voorwaarden.

Voorwaarden omgevingsvergunning:

 • Er moet worden voldaan aan fysieke kwaliteitseisen:
  • Oppervlakte-eis: Na de omzetting heeft de woning een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 per bewoner.
  • Geluidsisolatie: De nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woning scheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. (het geluidsplan kunt u hier vinden).
 • Er moet worden voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets: waar wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte.
 •   Er moet worden voldaan aan goed verhuurderschap:
  • Er is sprake van legale huisvesting: alle benodigde vergunningen zijn verleend en de vereiste meldingen zijn gedaan. De woonruimte wordt verhuurd volgens de regels van het woningwaarderingsstelsel.
  • Er is sprake van huisvesting die niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de omgeving van de betreffende woonruimte:
  • De woonruimte verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in goede staat van onderhoud gehouden;
  • In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huis- en leefregels opgesteld.
  • In de woonruimte zijn alarmnummers op een duidelijk zichtbare plaats aangegeven.
  • Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand, niet zijnde een huurder van de woonruimte, is aangesteld:
   • Die toeziet op de hygiëne en de veiligheid;
   • Aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
   • 24 uur per dag bereikbaar is;
   • Een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand.
   • De verhuurder werkt bij overlast mee aan de aanpak die de gemeente hanteert in het geval van woonoverlast en aan buurtbemiddeling.

Voorwaarden omzettingsvergunning:

 • Er moet worden voldaan aan de fysieke leefbaarheidseisen, de algemene leefbaarheidstoets en goed verhuurderschap (zelfde als bij de omgevingsvergunning).
 • Er moet worden voldaan aan de volkshuisvestelijke toets: De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de woning als zelfstandige woonruimte. Als het belang van het behoud van de woning zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte.
 • Als u zelfstandige woonruimte omzet in onzelfstandige woonruimte zonder omzettingsvergunning, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Deze boete bedraagt maximaal € 18.500.

Kosten voor het verkrijgen van deze vergunningen

 • € 336,30 behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan
 • € 3,001,85 behandeling aanvraag omzettingsvergunning per woning die u gaat omzetten
 • € 120,00 financiële compensatie zijn per vierkante meter van de woonruimte die u gaat omzetten*
 • Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw omzettingsvergunning weigert, krijgt u 40% van de kosten terug.

*Bij een ouder-kind situatie hoeft u geen compensatie te betalen.