Afgeronde Projecten G.E.R.U.

Afgeronde Projecten G.E.R.U.

Corpshuizen 

Het Utrechtsch Studenten Corps biedt aan vele leden onderdak in de stad Utrecht, verspreid over de meer dan tachtig verenigingshuizen in de stad. Door de grote ledenaantallen van de afgelopen jaren kan helaas niet iedereen in een huis wonen. Op dit moment biedt het Utrechtsch Studenten Corps aan ongeveer 60% van zijn leden onderdak. Het Gezelschap tot Exploitatie en Realisatie van Utrechtse Corpshuizen (het G.E.R.U.) houdt zich bezig met het opzetten van nieuwe huizen voor onze leden. Door de inspanningen van het G.E.R.U. groeit het aantal huizen met ongeveer vier per jaar. Ook tracht het G.E.R.U. alle leden die geen Corpshuis hebben gevonden onderdak in de stad Utrecht te bieden door middel van ander huisverbanden (gemengde huizen, dubbelgemengde huizen, ledenhuizen, etc.). Sinds de oprichting van het G.E.R.U. zijn er een aantal projecten afgerond, die nu een veilige baken vormen voor velen leden van het Utrechtsch Studenten Corps. Klik op de volgende link: AFGERONDE PROJECTEN

Het G.E.R.U.

Met de hulp van de investeerders, makelaars, studenten en ouders tracht het Gezelschap tot Exploitatie en Realisatie van Utrechtse Corpshuizen huisvesting te bieden aan zoveel mogelijk leden van het Utrechtsch Studenten Corps. Dit dien wij ten eerste met het behoud van de bestaande huizen, ten tweede de realisatie van nieuwe huizen en ten derde het helpen van kamerzoekenden in Utrecht. 

Op deze website is informatie te vinden voor (aankomend) leden van het USC die middels het G.E.R.U. huisvesting willen vinden, mensen die interesse hebben in het investeren in een Corpshuis of voor mensen die overige zaken willen bespreken. 

Mocht u behoefde hebben om met ons in contact te komen om te kijken op welke manier wij de samenwerking met u aan kunnen gaan, kunt u te allen tijde mailen naar geru@usc.nl.

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen