Stichting Corpsmuseum

Nadat in de jaren zestig van de vorige eeuw de belangstelling voor het verleden van het Corps sterk was teruggelopen, keerde in de jaren tachtig het tij en nam de belangstelling voor de geschiedenis van het USC gelukkig weer toe. In 1985 volgde de oprichting van de Stichting Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps. Deze stichting werd eigenaar van de gehele collectie. Het Universiteitsmuseum kreeg het feitelijk beheer over een belangrijk deel van de collectie, terwijl het ‘papieren’ archief voor een deel in langdurig bruikleen is overgedragen aan het Utrechts Archief. Met de opening in 2005 van de nieuwe depotruimte van het Universiteitsmuseum op de Uithof kreeg ook de collectie van de Stichting een definitieve bewaarplaats. Nu kan verder gegaan worden met inventarisatie en vooral ook uitbreiding van de collectie.

De Stichting Corpsmuseum & Archieven is niet alleen verheugd met donatievan mogelijke collectiestukken, maar ook met een financiële schenking of een legaat in uw testament. Onze Stichting heeft de zogeheten ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen en erfenissen belastingvrij kunnen worden ontvangen. Met uw steun kan de Stichting objecten conserveren en restaureren, maar ook lang gewenste aanvullingen in de collectie verwerven. Uw bijdrage komt goed terecht!

Contactpersoon:

Sebastiaan Bonapart
Senatus Veteranorum
h.t. ab Actis
Tel: 030-2360802
​E-mail: abactis@usc.nl