Rouwbericht: overlijden Goos Peters

Namens het Utrechtsch Studenten Corps hebben wij met groot leedwezen kennisgenomen van het overlijden van een eerstejaars lid, Goos Horatius Peters. De enorme inzet die mensen uit Utrecht, Groningen en de rest van Nederland hebben getoond en daarnaast de vele mensen die hun medeleven hebben betuigd, duiden op de onweerlegbare, liefdevolle indruk die Goos bij zijn naasten heeft achtergelaten. Uiteraard hadden alle leden van het Utrechtsch Studenten Corps hem beter willen leren kennen, maar wij zullen ervoor zorgen dat de herinnering aan Goos wordt gekoesterd.

Het verlies dat de familie en vrienden moeten dragen is in geen woorden te omschrijven. Wij wensen hen enorm veel sterkte in deze aankomende, moeilijke tijd. Wij vragen eenieder gepast met deze situatie om te gaan. Als er vragen zijn over hoe wij hier als vereniging mee omgaan, dan kan men vanzelfsprekend bij de Senaat terecht.

Het Utrechtsch Studenten Corps heeft de rouw aangenomen tot en met woensdag 9 september 2020, hetgeen betekent dat wij geen verenigingsactiviteiten organiseren teneinde Goos te herdenken. Er bestond tot en met dinsdag 8 september 2020 de mogelijkheid om in de hal van PHRM Goos te herdenken en eventueel bloemen te leggen. De grote schare bloemen en gedenkstukken zijn woensdagochtend 9 september naar de familie en vrienden van Goos gebracht.