Rouwbericht: overlijden Fred Prang

Rouwbericht: overlijden Fred Prang

Rector et Senatus Veteranorum hebben met groot leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer 

Fred Prang 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

In leven geëerd en gewaardeerd hoeder van Hare Majesteits Eerste Discobar de Woolloomooloo gedurende ruim veertig jaar.

Vanwege de sluiting van de Sociëteit en de Woolloomooloo heeft het Utrechtsch Studenten Corps hiervoor de symbolische rouw aangenomen tot 8 april 2020. Wij zullen op een later moment een gepaste herdenking organiseren in onze Sociëteit PHRM.

Wij leven zeer mee met zijn familie en andere naasten en wensen hen veel kracht en sterkte met dit grote verlies. 

Namens Rector et Senatus Veteranorum en hun Honorairen, het Petit Comité en de oud-leden van het Petit Comité,

Otto van Wassenaer
Rector et Senatus Veteranorum
h.t. Rector

en 

Ludo Schot
H.M.E.D. de Woolloomooloo
h.t. President                     

                                 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen