Afhandeling incident 16 mei

Op 16 mei jl. heeft er een voorval plaatsgevonden op onze sociëteit. Op de betreffende avond is er een zeer ongepaste act ingehuurd. Een dergelijke act wordt niet geaccepteerd binnen onze vereniging. Wij hebben scherpe controles, checks & balances en strenge handhaving om daarop toe te zien. Helaas is de realiteit, in een vereniging met 1250 jonge mensen, zoals ook elders in de maatschappij, dat er toch soms een overschrijding van de gedragscode plaatsvindt. Indien dat gebeurt, volgen strenge sancties, alsook een evaluatie naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit niet meer plaatsvindt.

reGezien het bovenstaande, is dit voorval direct bestempeld als een uiterst afkeunswaardig incident en is er onmiddellijk gehandeld volgens onze vaste procedure. Deze procedure houdt in dat er direct contact wordt opgenomen met in ieder geval de UU en de HU (naast in sommige gevallen de gemeente), waarna er een strenge, passende sanctie volgt en wordt geëvalueerd hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hiermee proberen wij het volgende te bereiken: helderheid over de feitelijke situatie, verantwoording afleggen aan alle mogelijke betrokkenen en zorgvuldigheid met betrekking tot de te zetten stappen. Op deze wijze wordt intern en extern vertrouwen onderhouden en verstevigd, een kernwaarde van onze vorm van besturen. De concrete invulling van deze procedure is in dit geval vierledig:

- De Universteit en de Hogeschool zijn dezelfde dag nog ingelicht;

- Dit gedrag is gesanctioneerd met 3 maanden schorsing (geen enkele deelname aan enige verenigingsactiviteit) alsook geen actieve rol bij de introductie- en kennismakingstijd;

- Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen, waarbij we onze afkeuring van dergelijk gedrag hebben benadrukt en de vraag centraal hebben gesteld, wat hiervan kan worden geleerd;

- De volgende stappen zijn genomen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen; 1) meer controle op de organisatie van acts door het toevoegen van het vier-ogenprincipe, 2) toevoegen van een bystander training tijdens de kennismakingstijd, en 3) verschillende aanpassingen in ons beleid en richtlijnen, onder andere het protocol grensoverschrijdend gedrag, inclusief uiteraard een verbod op dergelijke acts.

Het USC is constant aan het leren. In iedere situatie is het zaak om lering te trekken uit wat beter kan. In dit licht verzekeren we dat alle bovenstaande maatregelen genomen zullen worden om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen. Het stimuleren van een eigentijdse, open en veilige cultuur is mensenwerk – en we hebben ondervonden dat er meer nodig is om het incident in kwestie te voorkomen. 

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Rector et Senatus Veteranorum

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen