Word reünistlid

U draagt het USC toch ook een warm hart toe?

Voor een bescheiden minimum van 20 euro op jaarbasis ondersteunt u het door u geliefde en enige ongemengde corps. Met uw bijdrage ondersteunt de Stichting Reünisten het reünistenweekend van het lustrum en verschillende activiteiten voor reünisten. Daarnaast wordt met uw bijdrage de ReünistenVox en de nieuwe medewerker voor de reünistenadministratie gefinancierd.  

* Heeft u via de mail al een uitnodiging gekregen om uw account voor usc.nl te activeren? Dan kunt u tijdens het activeren direct reünistlid worden!

Personalia
In hoofdletters en gescheiden door punten
Contactgegevens
Reünistlid
Ik geef hiermee toestemming om tot wederopzegging jaarlijks onderstaand bedrag van mijn rekening te laten incasseren.