Bouw- en Reparatiefonds

Sinds 1950 houdt het Bouw- en Reparatiefonds zich bezig met het onderhoud van Sociëteit PHRM. Het bestuur bewaakt het groot onderhoud en het beleid op de lange termijn. Daarnaast wordt, mede op verzoek van de Senaat, geadviseerd over andere zaken, die het gebouw aangaan. Uiteraard werken we namens de reünisten voortdurend aan de instandhouding en verfraaiing van alles wat onze Sociëteit architectonisch en bouwkundig zo kenmerkt. 

Contactpersoon:

Daan Briene
Senatus Veteranorum
h.t. Aedilis Internus
Tel: 030-2360804
​E-mail: aedilis@usc.nl