Team Psychische Gezondheid

TEAM PSYCHISCHE GEZONDHEID – USC (TPG)

Wat is het TPG?

Lid zijn van het USC moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin leden en betrokkenen zich veilig voelen. Onverstandige keuzes in het leven of puur ongelukkig toeval kunnen zorgen voor psychische nood, sociaal-maatschappelijke problemen of gevoelens van onveiligheid. Het TPG is ingesteld om eventuele problemen tijdig te signaleren en te helpen ze op te lossen. Daarnaast adviseert het TPG in algemene zin Rector et Senatus Veteranorum over het creëren en behouden van een gezonde, veilige en vertrouwde omgeving.

De leden van het TPG zijn reünist van het USC en deskundig op het gebied van psychische gezondheid. Dit zijn: Jan Willem Peterse (’91), Berend Berendsen (’91), Leon Vos (’95) en Gerben van de Kraats (’93).

Waarom deze informatie?

Voor de goede werking van deze vertrouwensgroep is het belangrijk dat leden van en betrokkenen bij het USC het TPG weten te vinden en geen drempel ervaren om zaken aan de leden van deze groep voor te leggen. Daarom leggen wij in dit overzicht uit wie we zijn en wat we doen.

Voor welke zaken kan ik contact opnemen?

Het TPG helpt bij meldingen van leden en betrokkenen over hun psychische of sociale problemen of over gedrag van leden van of betrokkenen bij het USC. Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld gaan over psychisch vastlopen, niet meer om kunnen gaan met sociale druk, geweld, pesten of bedreigingen via de sociale media, (seksuele) intimidatie of ieder ander ongewenst gedrag. Wij bieden een betrouwbaar luisterend oor en kunnen je adviseren over hoe je het beste passende hulp of zorg kunt vinden.

Houd je problemen of een vermoedelijke misstand niet voor jezelf, maar kom in actie. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Je wordt door de leden van het TPG op een begripvolle manier benaderd als iemand die zijn problemen wil oplossen. Wij zijn gespecialiseerde professionals en zijn ervan overtuigd dat wij als reünisten met kennis van zaken de veiligheid en het begrip kunnen bieden waar je behoefte aan kunt hebben bij het zetten van een eerste stap. En, heel belangrijk: als problemen vanwege ongewenst gedrag besproken worden word je niet gezien als verklikker, maar als iemand die de afgesproken waarden en normen van het USC hoog in het vaandel heeft staan.

Hoe gaat het TPG met mijn gegevens om?

Het TPG hecht veel waarde aan de belangen van alle betrokkenen bij een voorkomend geval en zorgt ervoor dat de privacy van de betrokkenen wordt gewaarborgd. Alle informatiestromen, dus ook je naam, lopen buiten Rector et Senatus Veteranorum om om het onafhankelijke aspect van het TPG te waarborgen. Pas op het moment dat je aangeeft je situatie met iemand binnen Rector et Senatus Veteranorum te willen bespreken, zal contact met hun worden gelegd.

Hoe kan ik contact opnemen?

Je kunt contact opnemen met de vertrouwensgroep via tpg@usc.nl.

Ik heb contact gelegd. En nu?

Als je je meldt, neemt één van de vertrouwenspersonen contact met je op. We zullen dan verder met je bespreken wat we met het TPG voor je kunnen betekenen. Dan bespreken we ook welke vertrouwenspersonen de zaak zullen behandelen, wat we voor je kunnen doen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn. Het TPG streeft er altijd naar om je zo snel mogelijk de weg naar een betere situatie of geschikte hulp te laten vinden.

De gesprekken zijn uiterst vertrouwelijk. Van de gesprekken wordt een verslag opgemaakt, wat alleen voor jou inzichtelijk zal zijn.

Vragen

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar tpg@usc.nl

TPG.jpg
v.l.n.r. Berend Berendsen ('91), Jan Willem Peterse ('90), Leon Vos ('95), Gerben van der Kraats ('93)