Commissie Utrechtsch Studentenleven

Wat is de CUS?

De Commissie Utrechtsch Studentenleven (CUS) is een commissie die zich gedurende het jaar bezighoudt met onder andere de Hospiteerweek, het jaarclubvormen van de eerstejaars en vele andere zaken die spelen binnen onze Vereniging. Aan de hand van huis- en jaarclubconventen zullen wij het gesprek met de leden aangaan over allerlei zaken. Daarnaast fungeert de CUS als de Vertrouwenscommissie tijdens de Kennismakingstijd, waardoor wij in deze periode in nauw contact staan met de Prorector. Ook zal de commissie zich door het jaar heen focussen op (maatschappelijke) kwesties waarbij we gedurende het hele jaar fungeren als vertrouwenspersoon voor leden.

Waarom deze informatie?

Sommige van onze leden kunnen het gevoel hebben dat ze met een probleem lopen die niet geheel in aanmerking komt voor het takenpakket van het TPG of de Prorector. Daar wilt de CUS op inspelen. Op deze manier bieden we een groot en toegankelijk platform voor onze leden; je kan in gesprek gaan met jong en oud!

Voor welke zaken kan ik contact opnemen?

De betrokkenheid van de CUS begint al in de Kennismakingstijd, waarbij de leden van CUS zullen fungeren als de vertrouwenscommissie. Alle individuele problemen die zich in deze periode eventueel voordoen kunnen te allen tijde besproken worden met de CUS als onafhankelijk orgaan.

Door het jaar heen helpt de CUS bij meldingen van leden en betrokkenen over hun opgelopen problemen die zich in het zaalleven en daarbuiten hebben voorgedaan. Denk aan psychische of sociale problemen omtrent het clubvormen, sociale isolatie door het coronavirus, eventuele twijfels omtrent je lidmaatschap en (financiële) problemen door studie of in je huishouden.

De CUS probeert een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van het Utrechtsch Studenten Corps en wordt daarom gevormd door leden uit alle jaren met allerlei verschillende achtergronden. Op deze manier proberen wij voor ieder lid een gesprekspartner te faciliteren, indien daar behoefde naar is.

Hoe gaat de CUS met mijn gegevens om?

Alle informatiestromen lopen via de President en de Commissaris Welzijn van de CUS. Alleen in samenspraak met jou zullen eventueel andere commissarissen van de CUS betrokken worden, zodat jou eventueel meer hulp geboden kan worden. De informatie die je verstrekt zal geheel vertrouwelijk worden behandeld en lopen geheel buiten Rector et Senatus Veteranorum om. Pas op het moment dat je aangeeft je situatie met iemand binnen Rector et Senatus Veteranorum te willen bespreken, zal dat contact worden gelegd.

Hoe kan ik contact opnemen?

Je kunt contact opnemen met de CUS via Vertrouwenscommissie@usc.nl  

Ik heb contact gelegd. En nu?

Na een melding, zal de President of de Commissaris Welzijn contact met je opnemen. Vanuit dit gesprek zal opgemaakt worden hoe de CUS jou het beste kan helpen en of er eventueel andere commissarissen betrokken zullen worden. Nogmaals: deze gesprekken zijn uiterst vertrouwelijk.

Vragen

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar Vertrouwenscommissie@usc.nl  

Foto_Almanak_CUS.jpg
Van linksboven naar rechtsonder: Koen Pieters, Jai’Amir Ramjankhan, J. Balsters (President), Boris Kruse, Olivier Verboeket, Hiddo Laane (Commissaris Welzijn), Bram van Gelder, Floris van Leeuwen